Per 1 september 2015 kunnen nieuwe bachelor- en aankomende masterstudenten een studievoorschot aanvragen. Het studievoorschot vervangt de basisbeurs. In het nieuwe stelsel van studiefinanciering hebben studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) recht op:

  • een studievoorschot;
  • een studenten reisproduct (in de vorm van een ov-studentenkaart);
  • een aanvullende beurs en
  • een collegegeldkrediet.

Studievoorschot

Het studievoorschot is een sociale lening. Als aankomende student in het hoger onderwijs kun je deze lening afsluiten bij de overheid tegen gunstige voorwaarden. Je bent uiteraard vrij de wijze van financiering van je eigen studie te kiezen. Het is niet verplicht van het sociaal leenstelsel gebruik te maken.
 

Wie komen in aanmerking voor een studievoorschot?

Ga jij in het collegejaar 2015-2016 in het hoger onderwijs van start met:

  • de bachelorfase van je studie en heb je niet eerder studiefinanciering aangevraagd?
  • de masterfase van je studie?

Dan kom je in aanmerking voor een studievoorschot.
 

Welke voorwaarden gelden ten aanzien van het studievoorschot?

Als je als bachelor- of masterstudent in aanmerking komt voor een studievoorschot dan kun je een beroep doen op het sociaal leenstelsel. Je kunt zelf de hoogte van het maandelijks te lenen bedrag kiezen. Dit maandelijkse voorschot is wel aan een wettelijk maximum verbonden.
 
Per 1 september 2015 gelden soepelere voorwaarden voor het aflossen van een studielening.
 

Aflossing van het studievoorschot

Zo geeft het studievoorschot je de mogelijkheid te lenen tegen gunstige voorwaarden.
 
Als student heb je per 1 januari 2016 meer tijd om je lening af te lossen. De termijn voor terugbetaling van de lening is namelijk verlengd van 15 jaar naar 35 jaar. Vanaf het moment van ingaan van het studievoorschot wordt rente in rekening gebracht over het geleende bedrag. Het geldende rentepercentage wordt periodiek bijgesteld.
 
Zolang je inkomen (als voormalig student) het wettelijk minimumloon niet te boven komt, hoef je niets terug te betalen. Bovendien hoef je nooit meer dan 4% af te lossen van het bedrag dat je inkomen het wettelijk minimumloon te boven gaat.
 
Twee jaar na afronding van je studie moet je beginnen met aflossen. Eerder mag ook, maar dat is niet verplicht. Je mag terugbetaling 5 maal een jaar opschorten als jij je na je studie in een ‘dure levensfase’ bevindt.
 
Zit je na 35 jaar nog met een restschuld dan hoef je dit niet terug te betalen.
 

Keuzevrijheid studievoorschot

Ben je instromend masterstudent en ben je jouw bachelor gestart onder het oude stelsel? Dan heb je de keuze tussen terugbetaling van het studievoorschot onder de nieuwe voorwaarden of onder de oude voorwaarden.
 

Nascholingsvoucher

Als je tussen collegejaar 2015-2016 en 2018-2019 een nieuwe bachelorstudie gaat volgen, dan krijg je na afronding van je studie een zogenaamd studievoucher. Dit geeft je de mogelijkheid om tot 5 à 10 jaar na afronding van je studie € 2000,- te besteden aan bij- of nascholing.
 

Bijverdiensten

Onder de nieuwe regeling is er geen maximum aan het bedrag dat naast de studie mag worden bijverdiend.
 

Aanvullende beurs

Als je ouders niet draagkrachtig genoeg zijn dan heb je recht op een aanvullende beurs. Het maximale bedrag van de aanvullende beurs is per 1 september 2015 met €100,- per maand verhoogd, naar een maandelijkse toelage van €378,-. Dit is een lening. Als je jouw studie binnen 10 jaar afrondt dan wordt het totaalbedrag dat aan aanvullende beurs is ontvangen omgezet in een gift.
 

Ov-studentenkaart

Als student heb je recht op een ov-studentenkaart. Ook als je geen gebruik wilt maken van een studievoorschot kun je een ov-studentenkaart regelen door een lening van €0,- aan te vragen. Je bent niet verplicht om dit reisproduct af te nemen. De ov-studentenkaart is een lening. Als je jouw studie binnen 10 jaar afrondt, wordt het een gift.
 
Per 1 januari 2017 hebben ook minderjarige mbo-studenten recht op een ov-studentenkaart.
 

Collegegeldkrediet

Studenten in het hoger onderwijs kunnen naast het studievoorschot een lening aanvragen ter betaling van het collegegeld. Dit zogenaamde collegegeldkrediet krijg je maandelijks overgemaakt. Het geleende bedrag dien je na afloop van de studie terug te worden betaald.
 
De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van de hoogte van het collegegeld. Het is niet mogelijk meer te lenen dan de hoogte van het instellingstarief van de onderwijsinstelling waar wordt gestudeerd. Wel minder. Het is voor studenten in het hoger onderwijs in ieder geval mogelijk een bedrag ter hoogte van het wettelijk collegegeld te lenen. De maximale hoogte van het collegegeldkrediet bedraagt 5 maal de hoogte van het wettelijk collegegeld.
 
Per 1 september 2017 mogen ook dertigers, veertigers en vijftigers collegegeldkrediet aanvragen. Dit geldt voor goedgekeurde deel- en voltijd opleidingen in zowel het hoger als het middelbaar onderwijs.
 

Wie blijven onder de oude regeling van de basisbeurs vallen?

Algemeen
Als je als bachelor- of masterstudent vóór 1 september 2015 al eens studiefinanciering hebt ontvangen, dan blijf je gedurende die bachelor- of masterstudie onder de regeling van de basisbeurs vallen.
 
Overstappen naar een andere studie
Als je als bachelorstudent vóór 1 september 2015 al eens studiefinanciering hebt ontvangen en je stapt in september 2015 over naar een andere bachelorstudie, dan blijf je onder de regeling van de basisbeurs vallen.
 
Als je als masterstudent vóór 1 september 2015 al eens studiefinanciering hebt ontvangen en je stapt in september 2015 over naar een andere masterstudie, dan blijf je onder ook de regeling van de basisbeurs vallen.
 
Studiepauze
Als je als bachelor- of masterstudent vóór 1 september 2015 al eens studiefinanciering hebt ontvangen en een jaar stopt met je studie, dan blijf je gedurende die bachelor- of masterstudie onder de regeling van de basisbeurs vallen.
 
Mbo studenten
Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs blijven onder de regeling van de basisbeurs vallen. Je hebt als minderjarige mbo-student per 1 januari 2017 ook recht op een ov-studentenkaart.
 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail